Vážení přátelé youngtimerů i oldtimerů!

Rok 2015 se blíží ke konci a já bych jej chtěl na těchto řádcích trochu zrekapitulovat.

Nejdříve bych rád pochválil a poděkoval za přípravu jarního srazu Pavla Škardu a jeho přátele a za organizaci podzimního srazu na Slovensku pana Bartoše.

Trochu mě mrzí nižší účast na Slovensku, bohužel i bez mé osoby. Budu ale rád, když jako členové našeho klubu budete stále přicházet s dalšími nápady na uskutečnění tatrováckých srazů na různých zajímavých místech. My vám v tom budeme nápomocni radou i pomocnou rukou.

Je hezké pozorovat jak se naše republika stále plní nově restaurovanými nebo i jen oživenými vozy Tatra všeho druhu a typu. Náš klub pomáhá s testacemi veteránů, poradenstvím a servisem osobních vozu tater.

Radost nám dělá i růst a stálý rozvoj Kopřivnické společnosti Tatra, kterou jsme jako mateřský závod našich vozů již několikrát navštívili.

Blíží se termín uhrazení klubového příspěvku Autoklubu ČR, tak bych vás chtěl poprosit, jako každoročně, o  uhrazení členského příspěvku 500 Kč do konce prosince, abychom zajistili včasné vyrobení klubových známek a karet.

Na příští rok připravujeme opět dvě setkaní - na jaře a na podzim, takže nám zasílejte náměty na zajímavá místa, kde by se mohla konat.

Budu rád, když přes zimu nějaký ten volný čas věnujete nejen odpočinku, ale i servisu a údržbě svých vozů, které vám to v létě oplatí svou spolehlivostí a radostí z jízdy.

Přeji všem pohodový tatrapodzim a nezapomeňte, že i cesta může být cíl.

A všude kolama dolu!

S pozdravem

Jiří Mojžíš
předseda klubu

Stránky