Krásný a barevný podzim všem tatrovákům a přátelům našeho klubu!

Chtěl bych předem poděkovat všem za přípravu a účast na našich srazech. První sraz v květnu příštího roku 2017 již mají krásně připravený pánové Škarda a Möglich, kteří nám ukážou zase jiný kout krásné Šumavy. Následovat bude samozřejmě i další řada srazů a veteránských rojení, o kterých se podrobněji dozvíte na tradiční březnové schůzi.

S vedením klubu jsme připravili malou anketu, ktrerá by nás měla informovat o vašich názorech a přáních týkajících se dalšího organizování klubových akcí, aby byla zajištěna vaše lepší spokojenost a pohoda. Za vyplnění předem díky!

O změnách ve vedení Autoklubu ČR jste již patrně obeznameni z medií, i my dvěma kandidáty předsednictva klubu (hlasy) na valné hromadě konané 19.11.2016 zvolíme nového prezidenta Autoklubu ČR.

Zmínkou o autoklubu vás chci poprosit -jako každoročně- o včasné uhrazení členského příspěvku 500 Kč a to do 15.12.2016, ať zas nejsme poslední v placení příspěvku autoklubu. Číslo účtu pro úhradu je 3402069389 / 0800, jako variabilní symbol uveďte svoje rodné číslo.

S pozdravem

Jiří Mojžíš
předseda Tatra Klubu CZ v AČR

>>> Vyplnit anketu

Stránky